____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina

            Wzory dokumentów
            Prawo
  ____________________________________

»  Kontakt
_______________________
_____________Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - informacje ogólneŚwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z...


_______________________________________________________________________________

Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się...

_______________________________________________________________________________


Podstawowe dokumenty

Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:   uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby...

_______________________________________________________________________________


Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Postępowanie w sprawie...