____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Kontakt
_______________________
_____________

»  Projekty
____________________________________

»  Ogłoszenia
____________________________________

»  Ochrona danych osobowych
____________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Opolska 53a
 46-024 Łubniany

   
 TelefonyCentrala
 
77 421 19 58
 
Kierownik w. 20
Księgowość w. 23
Pracownicy socjalni w. 21
Fundusz alimentacyjny w. 24
Świadczenia rodzinne w. 24
Rodzina 500+ w. 24
FAX   w. 25
 
 
 
 
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kierownik

Joanna Kurek

 

Główna księgowa

Maria Świerc

   

Pracownicy socjalni

Regina Polok
Irena Sitarska
Ewa Peciak

 

Fundusz alimentacyjny

Monika Krzencesa

 

Prace społeczno-użyteczne

Joanna Kurek

 

Obsługa karty dużej rodziny

Agata Nalewaja

 

Dodatki mieszkaniowe

Monika Krzencesa

 

Świadczenia rodzinne

Agata Nalewaja

 

Asystent rodziny

Joanna Gacka