____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina

  • Świadczenia wychowawcze Program 500+
            Wzory dokumentów
____________________________________

»  Kontakt
_______________________
_____________Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Zobacz »Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Zobacz »Orzekanie o niepełnosprawności

Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Zobacz »Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Zobacz »

Program "Rodzina 500+"                      

Program "Rodzina 500+" to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.
W związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono zakładkę dotycząca Programu "Rodzina 500+". W zakładce zamieszczono podstawowe informacje o świadczeniu wychowawczym, kontakty do jednostek realizujących ustawę, koordynatorów wojewódzkich oraz gminnych, a także inne informacje dla obywateli o programie.  

»  500plusopolskie.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskiem informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r. rodzice i  opiekunowie dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mieszkańcy naszej Gminy będą mogli składać od momentu uruchomienia programu "Rodzina 500 plus", czyli od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na I piętrze w godzinach od :

  • poniedziałek 7:30 – 15:30
  • wtorek - czwartek 7:30 – 14.30
  • piątek 7:30 – 13:30

Aktualne informacje o programie "Rodzina 500 plus" można pozyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl


Jednocześnie informuję, że sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz programu 500 plus są prowadzone w pokoju na I piętrze w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim (pokój zajmowany poprzednio przez Policję)